หน้าแรก  |  ข้อมูลทั่วไป   |  ข้อมูลด้านสาธารณสุข   |  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ   |    ยุทธศาสตร์  |  แผนผังบุคคลกร   |  ADMIIN
หลวงปู่ตื้อลือนาม น้ำสงครามแหล่งปลา ศิลปาชีพล้ำค่า ลิงป่ามากมี ถิ่นนี้ ศรีสงคราม

        สาธารณสุขอำเภอ
นายประพจน์ วงศ์ล่าม
        หน่วยงานในเครือข่าย

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข้อมูลหน่วยงาน

  นัดหมาย/ปฏิทินงาน/เ

  ผลงานและกิจกรรม

  หนังสือราชการ

  ประชุม/อบรม

  Download

  ข่าวจากรพ.ศรีสงคราม

  ข่าวงานคุ้มครองผู้

  คู่มือ&แนวปฏิบัติ

  งานระบาดวิทยา

  KM-การจัดการความรู้

  การรับเรื่องราวร้อ

  สอ.นาเดื่อ

  สอ.อีอูด

  สอ.หนองผือ

  สอ.เซียงเซา

  สอ.บ้านแค

  สอ.ปากยาม

  สอ.สามผง

  สอ.ท่าบ่อ

  สอ.ดอนสมอ

  สอ.บ้านข่า

  สอ.ขามเปี้ยใหญ่

  สอ.บ้านเหล่า

  สอ.นาคำ

  สอ.ภูกระแต

  สอ.โพนสว่าง

  สอ.นาโพธิ์

  สอ.เสียวสงคราม

  สอ.หาดแพง

 
สอ.นาโพธิ์
  ทดลองการ Upload รูป คะ  (195)
  ทดลองการ Upload รูป คะ  (195)
  จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนาโพ  (293)
  สถานีอนามัยนาโพธิ์  (330)
  ผลการตรวจOPPPประจำเดือนพฤษภาคม2553 05713-นาโพ  (265)
  ผลการตรวจOPPP ประจำเดือน พฤษภาคม 2553 สอ.นา  (252)
  ผลการตรวจOPPPประจำเดือนเมษายน2553 0513-สอ.นาโ  (247)
  ผลการตรวจOPPPประจำเดือนตุลาคม-มีนาคม2553  (248)
  ผลการตรวจOPPPประจำเดือนมีนาคม2553สอ.นาโพธ  (260)
  ผลการตรวจOPPPประจำเดือนมกราคม2553 สอ.นาโพ  (265)
  ผลการตรวจOPPPประจำเดือนธันวาคม สอ.นาโพธ  (187)
  ผลการตรวจOPPPประจำเดือนพฤศจิกายน สอ. นา  (208)
  ผลการตรวจOPPPประจำเดือนตุลาคม สอ.นาโพธิ  (213)
  ผลการตรวจOPPPประจำเดือนกุมภาพันธ์2553 สอ.05  (192)
  [1]    
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
โทรศัพท์ 042-599150   โทรสาร 042-599583